Piercing lalůčku

piercing měkké části ucha

  • 30 minut